โฆษณากับ แฟนเพจ "ที่นี่ศรีเชียงใหม่" เพียงปีละ 1,000 บาท

(วันละ 3.65 บาท) 1,000 บาทได้อะไรบ้าง..
1. ป้ายโฆษณาใน เว็บไซต์ www.srichiangmai.com และ

1 หน้าเว์บไซ็ต พร้อมขอ้มูลต่างและรูปกิจการของท่าน
2.โฆษณาในทุก ๆ live สดของแฟนเพจ "ที่นี่ศรีเชียงใหม่"
3. และใน youtube ของ "ที่นี่ศรีเชียงใหม่"

 

ลูกค้า:

1. โขงอาร์ย วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กองอุดมเคหะภัณฑ์

3. สวนส้มเจ้าจอมขวัญ

4. บริษัท นิว โปรดัคชั่น ไลน์ จำกัด