บ้านเคียงโขง

20/1 ซอย6 ถนนริมโขง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130