แผนที่จังหวัดหนองคาย
แผนที่จังหวัดหนองคาย
ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอศรีเชียงใหม่มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (ประเทศลาว)
ทิศตะวันออก ติดต่อกับนครหลวงเวียงจันทน์ (ประเทศลาว)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อและอำเภอโพธิ์ตาก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสังคม
 
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอศรีเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่
1. พานพร้าว (Phan Phrao)
15 หมู่บ้าน
2. บ้านหม้อ (Ban Mo)
8 หมู่บ้าน
3. พระพุทธบาท (Phra Phutthabat)
10 หมู่บ้าน
4. หนองปลาปาก (Nong Pla Pak)
10 หมู่บ้าน
 
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลพานพร้าว
เทศบาลตำบลหนองปลาปาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองปลาปากทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพานพร้าว (นอกเขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหม้อทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพระพุทธบาททั้งตำบล
 
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 198.0 ตร.กม.
ประชากร 30,901 คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 156.06 คน/ตร.กม.
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4307
รหัสไปรษณีย์ 43130
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง..ที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
พิกัด 17?57?23?N 102?35?22?E
หมายเลขโทรศัพท์ 042 451953
หมายเลขโทรสาร 042 451953