ข้าวเปียกสุดเขต ริมโขงศรีเชียงใหม่ 

(ข้างวัดหาดประทุม)

โทร.. 0817296954 - 0850093879