ครัวบ้านริมโขง

98 หมู่ 4 ซอย 8  ถ.ริมโขง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

โทร..042650659