ก๋วยเตี๋ยวยายเสบี่ยง

ก๋วยเดตี๋ยวรสเด็ด ยายเสบี่ยง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

(ข้างปั็มน้ำมัน ปตท)

ซึ่งเป็นสูตรเด็ด ขายมานานกว่า 30 ปี ยังคงความอร่อยมาจนถึงทุกวันนี้