พรหมลิขิต สวรรค์บันดาล รีสอร์ท

67 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ 211 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

โทร..042 451 730

https://www.facebook.com/พรหมลิขิตสวรรค์บันดาลรีสอร์ท์-190121084394148/