ลาดหน้าเจ้านาย

หน้าโรงพัก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหรองคาย