โรงเรียนใน อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

1. โรงเรียนบ้านท่ากฐิน ตำบลบ้านหม้อ  โทร.. 042422069
2. โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว ตำบลบ้านหม้อ โทร. 042430233
3. โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ โทร. 042014252
4. โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) ตำบลบ้านหม้อ โทร. 0986095839
5. โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ตำบลพระพุทธบาท โทร.  0862383355
7. โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท โทร. 042430234
8. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ตำบลพระพุทธบาท โทร. 042014891
9. โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว โทร. 042451248
10 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 ตำบลพานพร้าว โทร. 042451268
11. โรงเรียนพานพร้าว ตำบลพานพร้าว โทร. 042451165
12. โรงเรียนบ้านพานพร้าว ตำบลพานพร้าว โทร. 042451315
13. โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ ตำบลพานพร้าว โทร. 042451258
14. โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ ตำบลพานพร้าว โทร. 042451663
15. โรงเรียนบ้านหัวทราย ตำบลพานพร้าว โทร. 042451314
16. โรงเรียนบ้านโนนสง่า ตำบลพานพร้าว โทร.  0-4245-1454
17. โรงเรียนหัสดีศึกษา ตำบลพานพร้าว  โทร.042414767
18. โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลหนองปลาปาก 042451219
19. โรงเรียนบ้านดงบัง ตำบลหนองปลาปาก โทร.  042422062
20. โรงเรียนบ้านขุมคำ ตำบลหนองปลาปาก โทร. 042421634
21. โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก 042014065
22. โรงเรียนบ้านเสียว ตำบลหนองปลาปาก โทร. 042089871
23. โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ตำบลหนองปลาปาก โทร. 042014067
24. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก โทร.  042422063
25.  โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ ตำบลพานพร้าว โทร. 042451668