สองฝั่งโขง รีสอร์ท

74 ม.หมู่ 1 ถ.ริมโขง ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
โทร..042 451311