สวนมินกร

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่บ้านหัวทราย ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งจังหวัดหนองคาย 52 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งอำเภอศรีเชียงใหม่ 6 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งอำเภอท่าบ่อ 9 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกจดแม่น้ำโขง ทางทิศตะวันตกจดหนองฤกษ์ ทางทิศเหนือจดบ้านหาดทรายทอง อำเภอศรีเชียงใหม่ ทางทิศใต้จดบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ