วันเด็ก..ชมรมอนุรักษ์มวยไทย

จัดทุก ๆปีที่ ชมรมอนุรักษ์มวยไทยศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย