วัดประแก้วเก่า

ตั้งอยู่ที่เมืองพานพร้าว หรือพันพร้าว ริมแม่น้ำโขงในเขต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นเมืองคู่แฝดฝั่งตรงข้ามนครเวียงจันท์ ตามข้อความจารึกวัดหอพระแก้วที่พบบนฐานวิหารแห่งนี้ ได้ระบุว่าเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์เวียงจันท์ได้สร้างวัดหอพระแก้วและถวายสิ่งของผู้คนไว้แก่วัด ในระหว่าง พ.ศ.2353-2355 และเชื่อกันว่าโบราณสถานแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตเมื่อครั้งที่อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันท์