วัดศรีเชียงใหม่

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหนองคาย แห่งที่ 5

ต.พานพร้าว  อ.ศรีเชียงใหม่  หนองคาย 43130